כניסות לאתר

בקרוב עוד מגוון שיעורים בנושאים אלו מאת רבנים נוספים

לפרטים על השיעורים, הלימוד, וימי העיון, או לעדכונים
613beitmidrash
hagara@gmail.com
 

האדם והאמת

שמות

שמות

יסודות בתורה

משניות

מה ה' דורש ממך

פרק

תשע"ג

משניות / שיעורי אברכים

תרבות מערבית

אקטואליה

שימו לב בית מדרש הגר"א 
התחדש באתר חדש שכתובתו

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות