מודעה רבא לאורייתא 
לכל באי בית המדרש 


כידוע, אתר בית המדרש מהווה אבן שואבת לעשרות יהודים,
ובכוונתנו להוסיף ולהרחיבו. 

עד עתה מימון האתר היה על מספר יהודים בודדים שנשאם ליבם להחזיקו ולשכללו, והשתדלנו רבות שלא ליפול על כתפי הציבור. 
עקב מספר תקלות טכניות חמורות, עלו הוצאות האתר בכמה אלפים,
ולכן אין לנו ברירה אלא לפנות אל הגולשים או החפצים בהמשך קיום האתר לתרום כפי שביכולתם להחזקתו. 


אנו מקווים שבקרוב הבעיה תיפתר ונוכל להמשיך להוסיף שיעורים של רבנים נוספים, מדורים ונושאים חדשים.

וזכות העמדת ביתנו, בית המדרש, תעמוד לכל המסייעים בבניית היהדות ורוחה, ההליכה בנתיבותיה באמת ודעת.
משמים תבורכו

לאחזקת בית המדרש:
בנק לאומי
סניף 905
חשבון 3042786
 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות