פרשת תרומה

הרב אוריה

>>

>>

>>

משכן ואהל מועד - יד בנימין

האמנם כי ישב האלוקים את האדם

המקדש - תשעה' - בית וגן

ישיבת דה''י - לקרוא חומש - סיני ומשכן

פרשת תרומה - ועשו לי מקדש