הרב שמואל נדל -חליצה בע"כ - בגדרי הקניין 

>>

>>

80
דקות

לשמיעה

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות