תהילים - פסוקי דזמרה

הרב יצחק 

>>

>>

>>

תהילים

תהילים קמה - פסוקי דזמרה 

volume-high2, volume-high, speaker, media control, audio
copy, copy, duplicate, files, pages, papers, documents
volume-high2, volume-high, speaker, media control, audio
volume-high2, volume-high, speaker, media control, audio
volume-high2, volume-high, speaker, media control, audio
volume-high2, volume-high, speaker, media control, audio
volume-high2, volume-high, speaker, media control, audio
copy, copy, duplicate, files, pages, papers, documents

לשמוע אל הרינה ואל התפילה

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות