שיעורים קבועים

מוצ"ש - דרך ה' לרמח"ל - הרב אוריה עינבל
 
יום א' - אמונות ודעות לרס"ג/אגרות צפון לרש"ר הירש - הרב יצחק רוזנבלום
 
יום ב' - הלכות תלמוד תורה - הרב אוריה עינבל
 
יום ג' - נ"ך - הרב אורי הולצמן
 
יום ד' - עניני חנוכה - הרב אורי הולצמן
 
יום ה' - סוגיות בחומש, הרב אוריה עינבל, הרב אורי הולצמן
 
השיעורים מתקיימים בבית הכנסת בית שמואל רחוב עזרא רפאל 22
 
בשעה : 9.00  
 
 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות