שם חם ויפת
שאלה
לנח היה שלש בנים, שמבטאים שלש כיוונים, שמהם חלוקת סגנונות העמים מכאן והילך לג'' קבוצות עיקריות.
ואילו על אדם הראשון גם מסופר על שלש בנים, אבל לא בצורה כזו, שכ"א יש לו גוון בחלוקת העמים, אלא קין והבל, שרצח זה את זה ואז נולד שת, שהוא תחת הבל, וממנו המשך הבריאה.
מדוע החלוקה לג'' גוונים, וכן שאר התפלגות העמים, לא מופיעה כבר בתחילת הבריאה? מה קרה כאן אחר המבול, ששומעים סיפור חדש?

 
תשובה
אם תסתכל בשיעור על פרשת נח, מתחת לשיעור ישנו קובץ PDF נדמה לי שיתבאר מדוע ההיסטוריה אחרי המבול היא של תרבויות, ושל "גוונים" כמו שהגדרת זאת.
ותוכל לשים לב, כי גם הקשת שהיא ברית המבול היא הופעת האור בכמה גוונים.
 
בברכה
אוריה עינבל

>>

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות