שמות אדם וחוה
שאלה
למה יש שני שמות לאדם "אדם" ו "איש", ומתי קוראים לו כך ומתי קוראים לו כך?
וגם קשה שכתוב שאדם הראשון קרא לאישה ''אישה'' כי מאיש לוקחה [מעניין שפה משתמש עם השם איש], ואח"כ אחרי שחטא הפסוק כותב שקרא לה ''חוה'' כי היתה אם כל חי, ואומר רש"י שפה חזר למה שהתחיל ''ויקרא האדם שמות'', והרי פה אין זה שם של המין אלא שמה הפרטי האם זה הוא גם בכלל קריאת השמות?


תשובה
שלום וברכה
הראשונים אומרים שאדם נקרא כך על שם שהוא נברא מאדמה, מדוע אם כן צאצאיו קרואים כך? אומר הרד''ק שהם קרוים על שם אביהם הראשון כמו שלבני ישראל קוראים ישראל על שם ישראל סבא,
השם איש הוא שם כולל לזכרי המין האנושי,
אם נסכם את ההבדל יוצא שאדם הוא שם פרטי לאדם הראשון ולצאציו שקרוים על שמו, ובשם איש לא מודגש הקשר לאדם הראשון אלא שהוא השם של המין
מדוע נאמר לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת ולא נקראת אדמה כי מאדם לוקחה זאת, הרד'ק מקשה כן ומתרץ שכיון שעיקר הטעם שנקרא אדם זה כי הוא נוצר מהאדמה, וכל הקנייטש של האשה שהיא לא נוצרה מהאדמה, אם כן אם יקראו לה על שם אדם היה נשמע שהיא ברואה מן האדמה, לכך קוראים לה על שם איש 
את השאלה על חוה לא הבנתי, קריאת השמות כוללת גם שמות של אנשים פרטיים, בדיוק כמו שאדם זה שמו הפרטי של אדם הראשון
הטעם שהוצרך האדם לקרוא לאשתו חוה ולא הסתפק בשם אישה אינו רק בגלל שהוא חיפש לה שם פרטי, אלא כי השתנה המהות שלה לפני החטא היא היתה ליחסי אישות כעצם מעצמיו, העמדת הצאצאים לא היתה קריטית כשאדם היה אמור לחיות לעולם, אבל אחרי החטא הנושא העיקרי הוא העמדת צאצאים לכן קרא לה חוה שהיא היתה אם כל חי

בברכה
שמחה פלדמן

>>