שופטים 3 גדעון

שופטים 3 גדעון

>>

>>

הרב אוריה עינבל-שכם והיחס בין השבטים

הרב יואל שוורץ-המקדש בשכם

הרב יעקב אייזנר-שני פנים בגדעון

הרב עמוס מלכה-דרוש בחרבו של גדעון

הרב יעקב שהם-גדעון וירובעל

הרב רפאל ספייער-גילוי ה_ והשלום

>>


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות