משפטים

הרב אוריה

>>

>>

>>

לא ימצא בך מנחש ומכשף - אהלי יוסף - תשעז

ירושלים בפרשת שופטים - תשעה - בית וגן

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות