"כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"

הזמנת כבוד
אליך חבר וידיד בית מדרש הגר"א

 
אנו שמחים להזמינך לערב חיזוק וחזון
לבית מדרש הגר"א
שיתקיים אי"ה ביום רביעי, כ"ז באדר בשעה 21:00

באולם שעל ידי בית כנסת - שבט הלוי, רחוב אהלי יוסף 17
 
ישאו דברים:
- הגאון הגדול הרב יהושע איכנשטיין שליט”א
- הרב משה מינצברג שליט”א - "מדברות - למשכן"
- הרב אוריה ענבל שליט”א - "משנת הגר"א"
- הרב רפאל גריינמן שליט”א - "יהודים כמו פעם"
- רבני בית המדרש

 

הערב יערך סביב שולחנות ערוכים


מקומך בל יפקד
היה שותף לבית המדרש
חותמים לבית מדרש הגר"א
"נותנים 
קובעים לתורה
באמונה"