פשט ודרש במצווה
הרב יעקב שהם הרב שמואל קלופפר

>>

>>

 תשרי תשע"פ

לשמיעה


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות