>>

>>

פרשת בא - אז בכתב אשורית בדיבור מצרית הנחלת לבת עברית

הרב אוריה

>>

תשע"ז