''ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה''
 
 
כמידי שנה בשנה נתכנס יחדיו לשמוח ולחגוג את חג הסוכות בסוכת ידידנו
הרב רפאל ספייר בליל הושענא רבא
בשעה 9:30 בביתו בנוה יעקב, רח' פניזל 511 דירה 14

כהרגלנו אף נעסוק בצוותא יחד עם עם ישראל בלימוד וחזרה על ספר דברים, 
בליבון בצוותא בחבורה, ולומדי ביהמ''ד ישמיעו מחידושי תורתם.
 
הציבור מוזמן, נא להעביר את ההודעה הלאה
 
 בברכת ''ושמחת בחגך''
 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות