ערב לימוד פסוקי דזמרא - תהילים
 
בכוונתנו להמשיך את ההתכנסיות ללימוד עיון, וליבון בצוותא של דברי הנביאים במשך החורף, במתכונת שהייתה עד עכשיו.
 
בעז"ה נתכנס ביום רביעי בלילה ליל ר''ח כסלו בשעה  9:00 
ביהכ" בית חנניא

[על הכיכר ברחוב מירסקי, קומת קרקע תחת המדרגות]

נעסוק בלימוד ועיסוק בפסוקי דזמרא, המזמורים הרלוונטים בדברי הימים ותהילים.
נשמח לשמוע דברים משך 10 דקות, מכל אחד ואחד מלומדי בית המדרש.

נשמע דברים [עשר דקות כ''א]
מהרב יצחק , הרב יהושע עינבל, 

הרב יוסף גוטפרב, הרב חיים רובניץ,
הרב חיים הוניגסברג,
 הרב שמואל קלופפר.


 
ניתן ליצור קשר עם הרב יעקב שוהם בטלפון 0533168714 לתיאום שיעור, וכל הערה

(השיעורים יעלו לאתר)