לתועלת הרבים אנו מצרפים את עמודי הפתיחה של הספר, 
ואת השיעור הראשון על פרשת בראשית.
לעת עתה לא ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים אלא רק במספר מוקדים:
בירושלים
רמות – הרב יעקב ויזל, שירת הים 30 טל' 052-7644204
נווה יעקב – הרב ברוך הייפרט, פרדס 35 טל' 0527627893
מנחת יצחק, ישיבת המתמידים [וכן בעיר ביתר] – הרב יחיאל וורטייהמר, מנחת יצחק 14 טל' 053-3106174
בבני ברק - הרב שלמה פרוש, בן זכאי 13 טל' 054-8528336
בית שמש – הרב יהודה וייס – 053-3100842
נא לתאם טלפונית לפני הגעה.
בקרוב ניתן יהיה להשיג במוקדים נוספים, ניתן לברר טלפונית בטל' 0527627893.

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות