מצוות צריכות כוונה 

>>

רבי אוריה

נמסר באוניברסיטת ת"א