רבי אוריה ד. כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים

>>

>>

50
דקות

לשמיעה
תגיות:

מצוות מעשיות 


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות