הרב אוריה עינבל 

ימי עיון

בית המדרש

ישיבת המשך הזמן

שבת אמצע הזמן

יסודות בתורה

בראשית אמונה

עץ החיים

עץ הדעת

אבות

אברהם אבינו

אברהם ויצחק

מחלוקת השבטים
ותלדות ישראל והאומות

יוסף ואחיו א.

ביוסף ואחיו ב

פשוטו של מקרא

גיד הנשה
יעקב ועישיו

החיים חידה 
דרוש א

החיים חידה
דרוש ב

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות