פרשת כי תשא

הרב אוריה

>>

>>

>>

רחמים - חסד ואמת - נחלאות

פוקד עוון אבות על בנים

נקרת הצור - גבעת שאול

נקרת הצור - תשעג

עשרת הדברות - יד בנימין

דעת השם - גב''ש


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות