ירידת הדורות - ולא בשמים היא

הרב אוריה
תושבע"פ שיעור 4

>>

>>