"נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם"

בעז"ה נתכנס ביום ראשון, א' אלול, בשעה 8:45 ללימוד ועיסוק 
בעניני הנחמה, ובפרט בנחמות שבישעיה מפרק מ' ואילך

ישאו דברים:
הרב יעקב עינבל, הרב אורי הולצמן
הרב אוריה עינבל, הרב יחיאל מאיר
הרב יהושע עינבל, הרב רפאל ספייער.
 אנו מצרפים קובץ עיונים ומראי מקומות

בבית מדרש ''אוהל יוסף'' בקומה ד'

ושנזכה להגיע עדי "שוש אשיש בהשם תגיל נפשי באלוקי"