בעז''ה בליל לג' בעומר 
(רביעי בערב 21.00) 

יתקיים בבית מדרשינו דיון 
בעניין ''לג' בעומר - רשב''י וחבריו''.

 
עולו ואיתכנשו לבי אידרא

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות