הרב משה פרקש - גדרי הדינים ורוח הדינים

>>

>>

 ניסן תשע"ז


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות