דיון מצוות מעשיות - רבני ביהמ"ד, בהנחיית הרב רומטלר 

>>

>>

תשרי תשע"ח


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות