דיון הרב בועז מיטלמן על שיעור מה אנחנו יכולים לחדש

>>

>>

 ניסן תשע"ז


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות