דיון במאמרו של הרש''ז קלינמן - במסילות א 
עם הרבנים קליינמן וינברג

הרב אוריה

>>

>>