פרשת בשלח

הרב אוריה

>>

>>

>>

גאולת הפשט וגאולת הדרש - תשעז נחלאות

פרשת בשלח - יד בנימין

קריעת ים סוף - גבעת שאול

בשלח - תשעג


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות