שמואל 5 מיתת שמואל ושאול

שמואל 4 מרדפי שאול אחרי דוד

>>

>>

הרב אורי הולצמן

הרב אוריה עינבל ירושלים

הרב יהושע ענבל

הרב יעקב צבי בוצ_קובסקי

הרב יואל שוורץ

הרב מנחם וינשטוק

הרב משה נוימן

>>

הרב רפאל וייס


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות