שימת לב למקרא - וסוגיית ההנאות 1

הרב אוריה

בין הזמנים ביתר

>>

>>