שאלה
האם נכונה השמועה בשם החזו"א שלא לעשות עגילים לבנות עקב בעיות בטבילת נדה?
 
תשובה
לא ידוע לי מה אמר החזו"א אבל לאבותינו ואמותינו היו עגילים וגם נזמים כמבואר בתורה בכ"מ. וכמובן שאין בכך שום בעיה, כי אם זה יורד - מורידים את זה. ואם זה לא יורד - אז לא צריך להוריד את זה. והחזו"א לימד אותנו בכל מקום, שדברים נורמליים אין לעשות מהם בעיה.

אוריה עינבל

>>