שופטים 6 פסל מיכה ופילגש בגבעה

שופטים 6 פסל מיכה ופילגש בגבעה

>>

>>

הרב אורי הולצמן

הרב זלץ - פילגש בגבעה

הרב יואל שוורץ

פסל מיכה - הרב אוריה עינבל

הרב מינצר - פילגש בגבעה

פסל מיכה - הרב ישראל רנד

פסל מיכה - הרב מ_מ איכנשטיין

>>

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות