שבת קודש 2

שבת קודש 1

שביתת שבת של עם ישראל מתאחד עם שביתתו של הקב''ה

בגדר מלאכת הוצאה בשבת

מושיט ועקירת גופו - ועל הגלוי והנסתר בבריאה

שבת וינפש - שמיטה - שבועות

שבת

>>

>>


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות