קרח

הרב אוריה

>>

>>

>>

מחלוקת קרח ועדתו - ביהכ''נ כבאים - גבעת מרדכי תשעה.

קרח - איך לריב

 איך אנחנו צריכים לריב - חודש שבט תש''פ

קרח - איך לריב עפ''י תורה - תשעח - גב''ש 1


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות