>>

>>

פרשת בשלח - גאולת הפשט וגאולת הדרש 

הרב אוריה

>>

תשע"ז