"ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו"
 
 
בעזרת ה' תתקיים שמחת חג לכל לומדי ביהמ''ד בכל אתר ואתר
בבית הרב יחיאל מאיר שליט''א
ביום רביעי, א' דחוה''מ פסח בשעה 9:00
 
 
 
כתובתו: נווה יעקב, צוקרמן 6 דירה 3 [קומה לרדת]