שיעורים קבועים
 
  • יום ראשון - הרב יצחק רוזנבלום, "רש"ר הירש אגרות צפון"
  • יום שני - הרב ישעיהו לוי, "מחלוקות הרמב"ם והרמב"ן, ספר השרשים"
  • יום שלישי - הרב אורי הולצמן, "שעור בנביאים"
  • יום רביעי - הרב אוריה עינבל, "המצוות"
 
השיעורים מתקיימים בשעה 21:00 בערב
בבית המדרש ברחוב מגן האלף 3 )במקלט מתחת לבית הכנסת( 
  לפרטים: 
  הרב אורי הולצמן - 0527615923
  הרב אוריה עינבל - 0527162173
 
 
 
 
 
 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות