שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה
 
בעז"ה נתכנס ביום רביעי כח תמוז בשעה 8:45 ללימוד ועיסוק במגילת איכה ובעניני החורבן
כבפעמים הקודמות מוזמן הציבור לשמוע ולהשמיע.
בבית מדרש אור חנניה רמות ד'
[על הכיכר ברחוב מירסקי, קומת קרקע תחת המדרגות]
נשמע מהרב יהושע עינבל, הרב יחיאל ורטיהמר, הרב שמחה פדלמן,
הרב חיים הוניגסברג, הרב יוסף וידר.
אנו מצרפים חיבור על מגילת איכה, פתיחת הנושאים בספר ונקודות לעיון ולליבון
 

בברכת עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל עוד תעדי תפיך ויצאת במחול משחקים

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות