"היו נכונים לשלושת ימים"

בעזהי"ת יתקיימו שלושה ימי עיון ע"י בימ"ד הגר"א מיד אחרי צום תשעה באב, בימים שני עד רביעי, י"א – י"ד אב.

הסוגיא הנלמדת שער הגמול להרמב"ן, ענייני שכר ועונש והשגחה.

הלימודים והשיעורים יתקיימו בישיבת 'נועם שיח' שביישוב כוכב השחר.

פרטים על נושאי השיעורים ומוסריהם, 
וכן דרכי הגעה ותחבורה יתפרסמו בהמשך.

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות