"היו נכונים לשלושת ימים"

בעזהי"ת יתקיימו שלושה ימי עיון ע"י בימ"ד הגר"א מיד אחרי צום תשעה באב, בימים שני עד רביעי, י"א – י"ד אב.

הסוגיא הנלמדת שער הגמול להרמב"ן, ענייני שכר ועונש והשגחה.

הלימודים והשיעורים יתקיימו בישיבת 'נועם שיח' שביישוב כוכב השחר.

פרטים על נושאי השיעורים ומוסריהם, 
וכן דרכי הגעה ותחבורה יתפרסמו בהמשך.