"כי-הנה הסתיו, עבר; הגשם, חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע; וקול התור, נשמע בארצנו."

 
 
 
בעז''ה נתכנס ביום ב' אור לר''ח ניסן, ללימוד, עיון וליבון בצוותא
במגילת שיר השירים
נשמע דברים מרבינו הגאון רבי משה מינצברג שליט''א 
וכן מהרב יחיאל איתמר, הרב רפאל ספייער, והרב יחיאל מאיר.
 
 
 
בשעה 8:45 בבית מדרש אור חנניה רמות ד'  
[על הכיכר ברחוב מירסקי, קומת קרקע תחת המדרגות]
 


 
 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות