>>

>>

מלחמת שאול בעמלק

הרב אוריה

>>

לימוד נביא ק"ס