האומר אין תחה''מ מן התורה 

הרב אוריה
עולם הבא שיעור 5

>>

>>

ישיבת פתחי עולם