פרשת משפטים

הרב אוריה

>>

>>

>>

לבנת הספיר - ישיבת דרך השם

משפטים - על מהות הבעלות והמשפט - יד בנימין

פרשת משפטים - בהכ''נ כבאים תשעה

דיני שמיים - ביהכ''נ מגן האלף תשעט

 מדה כנגד מדה - תשע"ח


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות