מצוות צריכות כוונה 

>>

רבי אוריה

נמסר באוניברסיטת ת"א


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות