המשך הזמן 

 יתקיים בישוב מיצד

יתקיים בעז"ה ממחרת שמחת תורה
 בימים שלישי רביעי וחמישי 

טופס הרשמה

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות