המשך הזמן 

 יתקיים בבאר יעקב

יתקיים בעז"ה בימים שלישי רביעי חמישי כה - כז ניסן

טופס הרשמה