פרשת יתרו

הרב אוריה

>>

>>

>>

פרשת יתרו - עשרת הדברות

עשרת הדברות - יד בנימין

ברית סיני והדור קבלוה - בית וגן

 עשרת הדיברות - גב"ש

עשרת הדברות - דה''י בערב  

ברית סיני