>>

הקדמה לפרק החובל

רבי אוריה

נמסר בישיבת דרך ה'