>>

>>

השיעורים נמסרו במסגרת ישיבת המשך הזמן מיצד תשע"ה

השיעורים נמסרו במסגרת ישיבת המשך הזמן תל ציון ניסן תשע"ו

השיעורים נמסרו במסגרת ישיבת המשך הזמן כוכב השחר תשע"ו

 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות