>>

>>

השיעורים נמסרו במסגרת ישיבת המשך הזמן מיצד תשע"ה

השיעורים נמסרו במסגרת ישיבת המשך הזמן תל ציון ניסן תשע"ו

השיעורים נמסרו במסגרת ישיבת המשך הזמן כוכב השחר תשע"ו