דיון מצוות מעשיות - רבני ביהמ"ד, בהנחיית הרב רומטלר 

>>

>>

תשרי תשע"ח