דיון הרב אוריה עם הרב משה גרינוט על שיעור שיכנה בביהמ"ד

>>

>>

 ניסן תשע"ז


 

שיעורים 
ביסודות המצוות

שיעורים 
ביסודות המצוות